• Boek 1 Artikel 382 (1:382 BW)

    Drank- of drugsmisbruik

    1. Hij die uit hoofde van gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele is gesteld, blijft bekwaam tot het verrichten van familierechtelijke handelingen voor zover de wet niet anders bepaalt.