• Boek 1 Artikel 353 (1:353 BW)

    Aandelen ontbonden huwelijksgemeenschap

    1. De voogd kan niet zonder machtiging van de kantonrechter van een de minderjarige toekomend aandeel in een ontbonden huwelijksgemeenschap afstand doen.