• Boek 1 Artikel 183 (1:183 BW)

    Ontbinding door inschrijving

    1. De ontbinding van het huwelijk komt tot stand door de inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
    2. Deartikelen 163, tweede en derde lid, en 166 van dit boek zijn van overeenkomstige toepassing.