• Boek 1 Artikel 293 (1:293 BW)

  Vervallen getroffen regeling

  1. De door de ouder getroffen regeling heeft geen gevolg of vervalt:
   1. indien na zijn overlijden de andere ouder van rechtswege of krachtens rechterlijke beschikking het gezag over zijn kinderen uitoefent;
   2. indien en voor zover hij op het tijdstip van zijn overlijden het gezag over zijn kinderen niet heeft;
   3. indien de ander die met de ouder gezamenlijk het gezag uitoefent van rechtswege de voogd over de kinderen wordt.