• Boek 1 Artikel 365 (1:365 BW)

  Voogd in gebreke

  1. Indien de voogd in gebreke blijft:
   1. gehoor te geven aan een oproeping van de kantonrechter om voor hem te verschijnen;
   2. een boedelbeschrijving of een verklaring als bedoeld inartikel 339 van dit boekin te leveren;
   3. op de door de kantonrechter bepaalde datum zijn periodieke rekening in te dienen;
   4. aan de minderjarige toebehorende spaarbankboekjes, gelden, of toondereffecten die hij niet te diens name heeft doen stellen, op de voorgeschreven wijze te bewaren;
   5. de kantonrechter het bewijs te leveren, dat hij een van hem verlangde zekerheid gesteld heeft; of
   6. de schadevergoeding te betalen, waartoe de kantonrechter hem ingevolgeartikel 362 van dit boekveroordeeld heeft,