• Boek 1 Artikel 269 (1:269 BW)

    Onder toezicht in plaats van schorsing

    1. In plaats van schorsing van beide ouders of van een ouder in de uitoefening van het gezag als bedoeld in artikel 268, kan de rechtbank een kind onder toezicht stellen als bedoeld in artikel 255mits aan de grond hiervoor is voldaan.