• Boek 1 Artikel 301 (1:301 BW)

  Inlichtingen door ambtenaar van de burgerlijke stand

  1. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de rechtbank onverwijld kennis:
   1. van het overlijden van ieder die minderjarige kinderen achterlaat;
   2. van de aangifte van geboorte van ieder kind, over wie de moeder uit wie het kind is geboren niet van rechtswege het gezag uitoefent.
  2. Indien het huwelijk van de overledene die minderjarige kinderen nalaat, gerechtelijk was ontbonden, of de overledene van tafel en bed gescheiden was, bericht de ambtenaar van de burgerlijke stand - zo de andere ouder nog leeft - deze omstandigheden tevens aan de rechtbank. De rechtbank zendt, indien deze een andere is, de door haar ontvangen kennisgeving door aan de rechtbank die over het verzoek tot ontbinding van het huwelijk of tot scheiding van tafel en bed heeft beslist.