• Boek 1 Artikel 327 (1:327 BW)

  Voogdij natuurlijke personen beëindigen

  1. De rechtbank kan de voogdij van een natuurlijk persoon beëindigen indien:
   1. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de voogd niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of
   2. de voogd het gezag misbruikt , of
   3. niet beschikt over de ingevolge artikel 2 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptievereiste beginseltoestemming.