• Boek 1 Artikel 253n (1:253n BW)

    Beëindigen gezamenlijk gezag

    1. Op verzoek van de niet met elkaar gehuwde ouders of een van hen kan de rechtbank het gezamenlijk gezag, bedoeld in de artikelen 251, tweede lid, 252, eerste lid,253q, vijfde lid, of277, eerste lid, beëindigen, indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd of bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Alsdan bepaalt de rechtbank aan wie van de ouders voortaan het gezag over ieder der minderjarige kinderen toekomt.
    2. Heteerste en derde lid van artikel 251azijn van overeenkomstige toepassing.