• Boek 1 Artikel 27a (1:27a BW)

    Verklaring op verzoek

    1. De rechtbank kan, op verzoek van een belanghebbende partij of ambtshalve, bij haar beschikking tevens een verklaring als bedoeld in artikel 26afgeven, alsmede een last als bedoeld inartikel 26a, onderscheidenlijk artikel 26b.