• Boek 1 Artikel 360 (1:360 BW)

  Verbeteren en onderzoeken

  1. Bij verschil van mening omtrent de rekening kan de kantonrechter verbetering daarvan gelasten.
  2. Hij kan een of meer deskundigen benoemen, ten einde de ingediende rekening te onderzoeken.
  3. De kantonrechter kan de kosten van dit onderzoek, indien slecht bewind aan het licht is gekomen, geheel of ten dele ten laste van de voogd brengen.
  4. De voogd ontvangt een afschrift van het door de deskundigen in te dienen schriftelijk bericht.
  5. In geval van gezamenlijke uitoefening van de voogdij ontvangen beide voogden het in het vierde lid bedoelde afschrift en kan de rechter de in het derde lid bedoelde kosten ook ten laste van de voogden gezamenlijk brengen.