• Boek 1 Artikel 232 (1:232 BW)

    Einde familierechtelijke betrekking

    1. Door herroeping van de adoptie houdt de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde en zijn kinderen enerzijds en de adoptiefouder of adoptiefouders en zijn bloedverwanten anderzijds op te bestaan.
    2. De familierechtelijke betrekking die door de adoptie opgehouden had te bestaan, herleeft door de herroeping.
    3. Artikel 230 vindt ten aanzien van de herroeping overeenkomstige toepassing.