• Boek 1 Artikel 361 (1:361 BW)

    Bewaring afschrift

    1. De periodiek door de voogd gedane rekening of een eensluidend afschrift daarvan blijft berusten ter griffie van de rechtbank.