• Boek 1 Artikel 78 (1:78 BW)

    Bewijskracht huwelijksakte

    1. Het bestaan van een in Nederland gesloten huwelijk kan niet anders worden bewezen dan door de huwelijksakte dan wel door de akte van omzetting, bedoeld inartikel 80g, behoudens in de gevallen bij de volgende artikelen voorzien.