• Boek 1 Artikel 326 (1:326 BW)

    Ondertoezichtstelling

    1. Kinderen die onder voogdij staan van natuurlijke personen, kunnen onder toezicht worden gesteld.
    2. Op deze ondertoezichtstelling is afdeling 4 van titel 14van overeenkomstige toepassing, met dien verstande nochtans, dat de ondertoezichtstelling en de verlenging daarvan ook door de voogd kunnen worden verzocht.