• Boek 1 Artikel 149 (1:149 BW)

  Einde huwelijk

  1. Het huwelijk eindigt:
   1. door de dood;
   2. indien de vermiste, die overeenkomstig de bepalingen van de tweedeof derde afdeling van de achttiende titel van dit boekvermoedelijk overleden dan wel overleden is verklaard, nog in leven is op de dag waarop de achtergebleven echtgenoot een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan: door de voltrekking van dit huwelijk of geregistreerd partnerschap;
   3. door echtscheiding, overeenkomstig de bepalingen van de tweede afdelingvan deze titel;
   4. door ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, overeenkomstig de bepalingen van detweede afdeling van de tiende titel van dit boek.