• Boek 1 Artikel 251 (1:251 BW)

    Gezamenlijke uitoefening gezag

    1. Gedurende hun huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit.
    2. Na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed blijven de ouders die gezamenlijk het gezag hebben, dit gezag gezamenlijk uitoefenen.