• Boek 1 Artikel 57 (1:57 BW)

    Geen medewerking ambtenaar

    1. Een ambtenaar van de burgerlijke stand aan wie het bestaan van een der in deartikelen 31 tot en met 33,41, 41a en 42 omschreven huwelijksbeletselen bekend is, mag geen medewerking verlenen aan een huwelijksvoltrekking of aan de vervulling van daaraan voorafgaande formaliteiten, ook al zou geen stuiting hebben plaatsgehad.