• Boek 1 Artikel 231 (1:231 BW)

    Adoptie herroepen

    1. De adoptie kan door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van de geadopteerde worden herroepen.
    2. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is, de rechter van de redelijkheid der herroeping in gemoede overtuigd is, en het verzoek is ingediend niet eerder dan twee jaren en niet later dan vijf jaren na de dag, waarop de geadopteerde meerderjarig is geworden.