• Boek 1 Artikel 331a (1:331a BW)

    Ondertoezichtstelling minderjarige

    1. In plaats van schorsing van de voogd in de uitoefening van de voogdij en voorziening in de voorlopige voogdij als bedoeld in artikel 331, kan de rechtbank de minderjarige onder toezicht stellen als bedoeld in artikel 255.