• Boek 1 Artikel 1 (1:1 BW)

    Vrijheid en burgerlijke rechten

    1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
    2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.