• Boek 1 Artikel 20c (1:20c BW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 18 en 18c zijn van overeenkomstige toepassing.