• Boek 1 Artikel 248 (1:248 BW)

    Schakelbepaling

    1. Het tweede lid van artikel 247 van dit boek is van overeenkomstige toepassing op de voogd en op degene die een minderjarige verzorgt en opvoedt zonder dat hem het gezag over die minderjarige toekomt.