• Boek 1 Artikel 430 (1:430 BW)

    Schakelbepaling

    1. De akten, opgemaakt volgens artikel 429, gelden als akten van overlijden in de zin vanartikel 19f, eerste lid.
    2. De artikelen 422, 423en 425 zijn van overeenkomstige toepassing, indien een persoon die met toepassing van artikel 426 overleden is verklaard terugkeert alsmede indien bewezen wordt dat de dag van overlijden in de in artikel 429 bedoelde akte onjuist is vermeld.