• Boek 1 Artikel 266 (1:266 BW)

  Gezag van een ouder beëindigen

  1. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien:
   1. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of
   2. de ouder het gezag misbruikt.
  2. Het gezag van de ouder kan ook worden beëindigd indien het gezag is geschorst, mits aan het eerste lid is voldaan.