• Boek 1 Artikel 27b (1:27b BW)

    Afschrift beschikking

    1. De griffier zendt een afschrift van de beschikking aan de belanghebbende partijen en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.