• Boek 1 Artikel 355 (1:355 BW)

    Voornemen huwelijk of geregistreerd partnerschap

    1. Aan een met het gezag belaste ouder of aan een ouder die alleen het bewind over het vermogen heeft en die aangifte heeft gedaan van zijn voornemen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, kan de kantonrechter opdragen binnen een bepaalde termijn een beschrijving van het vermogen van de kinderen op te maken en deze beschrijving of een afschrift daarvan ter griffie van de rechtbank in te leveren.
    2. De artikelen 339,340en 341 van dit boek zijn van overeenkomstige toepassing.