• Boek 1 Artikel 173 (1:173 BW)

    Inschrijving beschikking

    1. De scheiding van tafel en bed komt tot stand door de inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister, aangewezen inartikel 116.
    2. De inschrijving geschiedt op verzoek van de echtgenoten of van één van hen.
    3. Indien het verzoek niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, verliest de beschikking haar kracht.