• Boek 1 Artikel 253x (1:253x BW)

    Voogdij van rechtswege

    1. Na de dood van de ouder die tezamen met de ander het gezag uitoefende, oefent die ander van rechtswege de voogdij over de kinderen uit.
    2. De rechtbank kan op verzoek van de overlevende ouder te allen tijde bepalen dat deze, mits daartoe bevoegd, alsnog met het gezag wordt belast.
    3. Deartikelen 253 g en hzijn niet van toepassing.