• Boek 1 Artikel 456 (1:456 BW)

    Machtiging betrokkene

    1. De mentor kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner verantwoording doen machtigen door de betrokkene of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, door de kantonrechter.