• Boek 1 Artikel 295 (1:295 BW)

    Rechterlijke benoeming voogd

    1. De rechtbank benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien.