• Boek 1 Artikel 203 (1:203 BW)

  Erkenning

  1. Erkenning kan geschieden:
   1. bij een akte van erkenning, opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand;
   2. bij notariële akte.
  2. De erkenning heeft gevolg vanaf het tijdstip waarop zij is gedaan.