• Boek 1 Artikel 82 (1:82 BW)

    Minderjarige kinderen

    1. Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden en de kosten van die verzorging en opvoeding te dragen.