• Boek 1 Artikel 328 (1:328 BW)

    Beëindigen voogdij instelling of rechtspersoon

    1. De rechtbank kan de voogdij van een gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwetof van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 302, tweede lid, beëindigen indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en:
      1. zij haar taken op een niet verantwoorde wijze uitoefent als bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid, van de Jeugdwet, of
      2. zij nalaat overeenkomstigartikel 305de raad voor de kinderbescherming op de hoogte te houden.