• Boek 1 Artikel 437 (1:437 BW)

    Twee bewindvoerders

    1. De rechter kan twee bewindvoerders benoemen, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten.
    2. Zijn er twee bewindvoerders, dan kan, tenzij de rechter anders bepaalt, ieder van hen alle werkzaamheden die tot het bewind behoren, alleen verrichten.
    3. Bij verschil van mening tussen de bewindvoerders beslist op verzoek van één van hen of van een instelling als bedoeld inartikel 432, tweede lid, de kantonrechter. Deze kan ook een verdeling van het loon vaststellen.