• Boek 1 Artikel 411 (1:411 BW)

  Einde bewind

  1. Het bewind eindigt:
   1. door een gezamenlijk besluit van de rechthebbende en de bewindvoerder;
   2. door opzegging door de rechthebbende aan de bewindvoerder met inachtneming van een termijn van een maand;
   3. wanneer de dood van de rechthebbende komt vast te staan.