• Boek 1 Artikel 158 (1:158 BW)

    Alimentatieverplichting

    1. Vóór of na de beschikking tot echtscheiding kunnen de echtgenoten bij overeenkomst bepalen of, en zo ja tot welk bedrag, na de echtscheiding de één tegenover de ander tot een uitkering tot diens levensonderhoud zal zijn gehouden. Indien in de overeenkomst geen termijn is opgenomen, isartikel 157, vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.