• Boek 8 Artikel 1836 (8:1836 BW)

    1. Indien bij een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer aan hem die de rechtsvordering instelt niet bekend is waar de omstandigheid, die tot de rechtsvordering aanleiding gaf, is opgekomen, wordt die der in aanmerking komende bepalingen van verjaring of verval toegepast die voor hem de gunstigste is.
    2. Nietig is ieder beding, waarbij van het eerste lid van dit artikel wordt afgeweken.