• Boek 8 Artikel 1700 (8:1700 BW)

    1. Een beding, waarbij een wettelijke termijn van verjaring of verval wordt gewijzigd, wordt aangemerkt als een beding ter wijziging van de aansprakelijkheid van hem, aan wie een beroep op deze termijn toekomt.
    2. Behoudens artikel 1701 is ieder beding nietig, waarbij van het vorige lid wordt afgeweken.