• Boek 8 Artikel 655 (8:655 BW)

  1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
   1. «Verdrag»: het op 18 mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, 2007 (Trb. 2008,115);
   2. «wrak», «schip», «maritiem ongeval», «gevaar», «geregistreerde eigenaar», «Staat waar het schip geregistreerd is»: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Verdrag;
   3. «lokaliseren, markeren en opruimen»: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Verdrag.