• Boek 8 Artikel 1166 (8:1166 BW)

    1. Wordt ter zake van het vervoer een plaatsbewijs, een ontvangstbewijs voor bagage of enig soortgelijk document afgegeven, dan is de vervoerder verplicht daarin op duidelijke wijze zijn naam en woonplaats te vermelden.
    2. Nietig is ieder beding, waarbij van het eerste lid van dit artikel wordt afgeweken.
    3. De artikelen 56 tweede lid, 75 eerste lid en 186 eerste lid van Boek 2 zijn niet van toepassing.