• Boek 8 Artikel 1307 (8:1307 BW)

    1. Eigendom en hypotheek op een teboekstaand luchtvaartuig worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van vijf jaren.