• Boek 8 Artikel 804 (8:804 BW)

    1. Nietig is ieder beding volgens hetwelk gedurende de contractsperiode een hogere koopsom kan worden vastgesteld.