• Boek 8 Artikel 904 (8:904 BW)

    1. Indien met betrekking tot een zaak hulploon, een bijdrage in avarij-grosse of een schadevergoeding uit hoofde van artikel 951 is verschuldigd, wordt deze aangemerkt als een waardevermindering van die zaak.
    2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel ten nadele van de vervoerder wordt afgeweken.