• Boek 8 Artikel 162 (8:162 BW)

    1. De leden der rederij moeten zich jegens elkander gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid wordt gevorderd.