• Boek 8 Artikel 949 (8:949 BW)

    1. Onder voorbehoud van de laatste zinsnede van het zesde lid van artikel 935 is in geval van tijdbevrachting vracht niet verschuldigd over de tijd, dat de bevrachter het schip niet overeenkomstig de bedingen van de bevrachting te zijner beschikking heeft
      1. ten gevolge van beschadiging daarvan, dan wel
      2. doordat de vervrachter in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet,