• Boek 8 Artikel 5 (8:5 BW)

    Opvarenden

    1. In dit wetboek worden onder opvarenden verstaan alle zich aan boord van een schip bevindende personen.