• Boek 8 Artikel 61 (8:61 BW)

    1. Voor zover de expediteur de overeenkomst tot het sluiten waarvan hij zich verbond, zelf uitvoert, wordt hij zelf aangemerkt als de vervoerder uit die overeenkomst.
    2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken.