• Boek 8 Artikel 1396 (8:1396 BW)

    1. De vervoerder is aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit vertraging in het luchtvervoer.
    2. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit vertraging, indien hij en degenen van wier hulp hij bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruik maakte alle maatregelen hebben genomen, die redelijkerwijs gevergd konden worden om de schade te vermijden of het hem en hun onmogelijk was die maatregelen te nemen.