• Boek 8 Artikel 1127 (8:1127 BW)

    1. De ontvanger is verplicht terstond na de aflevering van de zaken een ontvangstbewijs daarvoor af te geven.